Hoshiai no Sora - Temporada 1
1Image Hoshiai no SoraEpisodio 1 11-10-2019
2Image Hoshiai no SoraEpisodio 2 18-10-2019
3Image Hoshiai no SoraEpisodio 3 25-10-2019
4Image Hoshiai no SoraEpisodio 4 01-11-2019
5Image Hoshiai no SoraEpisodio 5 09-11-2019
6Image Hoshiai no SoraEpisodio 6 15-11-2019
7Image Hoshiai no SoraEpisodio 7 22-11-2019
8Image Hoshiai no SoraEpisodio 8 29-11-2019
9Image Hoshiai no SoraEpisodio 9 06-12-2019
10Image Hoshiai no SoraEpisodio 10 13-12-2019
11Image Hoshiai no SoraEpisodio 11 20-12-2019
12Image Hoshiai no SoraEpisodio 12 27-12-2019